TechBlogSD - Wszystko do WordPressa i tworzenia stron internetowych
Instrukcje WEB i WordPress, nowości, recenzje motywów i wtyczek

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

139

Być może wiesz, jak łatwo jest dodawać lub odejmować liczby w programie Excel. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel? Excel przechowuje datę i godzinę jako liczby seryjne i używa ich w obliczeniach. Jeśli więc rozumiesz, jak program Excel traktuje datę i godzinę, łatwo zrozumiesz ich użycie w obliczeniach. W tym artykule omówimy, jak korzystać z funkcji daty i godziny oraz jak dodawać lub odejmować datę i godzinę w programie Microsoft Excel.Serializacja informacji o dacie i godzinie w programie Excel

Excel używa dwóch systemów dat – jeden zaczyna się od 1 stycznia 1900, a drugi od 1 stycznia 1904. Najnowsze wersje Excela, zarówno na Windows, jak i na Macu, domyślnie używają systemu daty 1900. W tym artykule wyjaśnimy wszystkie funkcje z systemem daty 1900. Proces obliczeń pozostaje taki sam, nawet jeśli używasz systemów dat 1904, podczas gdy wewnętrzna serializacja dat w programie Excel może ulec zmianie.

W systemie daty 1900 program Excel rozpoczyna datę od 01.01.1900 (01 stycznia 1900) i przypisuje serializację jako 1. Tak więc data 01.10.1900 (10 stycznia 1900) zostanie przekonwertowana na liczbę 10 w programie Excel i 03.31.2018 (31 Mar 2018) zostanie zserializowany jako 43190. Podobnie informacje o czasie są zapisywane wewnętrznie jako dziesiętne. Na przykład 0,5 oznacza południe, 0,25 to 6 rano, a 0,75 to 18:00 w programie Excel.

Teraz zróbmy matematykę na 31.03.2018 9:45. Otwórz arkusz Excela i wpisz 31-Mar-2018 w jednej komórce. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj komórki…". W zakładce „Liczba” wybierz format daty (bez czasu) dla tej komórki. Wpisz 31-Mar-2018 09:45:00 AM w innej komórce i sformatuj tę komórkę jako datę pokazującą czas.Teraz skopiuj dwie komórki i wklej w innym wierszu.Wybierz obie komórki, kliknij prawym przyciskiem myszy i sformatuj je jako zwykłe liczby.Możesz wybrać brak miejsca dziesiętnego dla pierwszej komórki i 5 miejsc dziesiętnych dla drugiej komórki.Powinno to wyglądać jak poniżej, wskazując 31 -Mar-18 9:45 = 43190.40625 w Excelu.

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Konwersja daty na liczby

Możesz po prostu wpisać 43190.40625 w komórce i zmienić format na datę z czasem. Excel automatycznie skonwertuje liczbę na format daty z godziną 31-mar-18 9:45. Pamiętaj, że liczba bez miejsc po przecinku jest liczona jako 00:00:00 w formacie czasu. Tylko dziesiętny jest liczony jako czas w Excelu.

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Format daty, liczby i godziny w Excelu

Powiązane: Jak zmienić wielkość liter w dokumencie Office i wiadomościach e-mail?

Obliczenia daty i czasu w Excelu

Dodajmy kilka dni do istniejącej daty. Na przykład dodanie 10 dni do 1.01.2018 powinno dać 1/11/2018. Wprowadź 1.01.2018 w komórce B3 i wprowadź =10+B3 w komórce B4 i naciśnij enter. Zobaczysz wynik jako 1.11.2018.

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Dodawanie dni do daty

Samo dodanie dwóch dat może skutkować bezwzględnym dodaniem w Excelu, co nie ma sensu. Na przykład, gdy dodasz 1/31/18 i 3/1/18 da wynik 4/2/36. Ale możesz odjąć dwie daty i pokazać różnicę dni w formacie liczbowym. Na przykład 01.03.18 – 31.01.2018 pokaże wynik jako 29 dni.

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Odejmowanie dwóch dat

Podobnie jak w przypadku dat, możesz dodać lub odjąć dwie komórki w formacie czasu. Upewnij się, że zawsze odejmujesz niższą wartość od wyższej wartości, a format komórek jest na czas. Na przykład 18:00 – 15:00 powinno dać 3:00.

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Dodawanie i odejmowanie czasu

Zamiast pracować z odwołaniem do komórki, możesz użyć bezpośredniej daty lub godziny w podwójnych cudzysłowach do obliczeń, jak poniżej:

„24.12.2018″-„05.12.2018″ (w rezultacie otrzymasz 19)
„20:00″-„C9″ (w rezultacie zobaczysz 18:45, ponieważ komórka C9 ma wartość 1:15 )

Używanie NOW() i DZIŚ() do obliczeń

Możesz także użyć dwóch funkcji do obliczania daty i czasu. Now() służy do dodawania lub odejmowania czasu od bieżącego czasu, a Today() służy do dodawania lub odejmowania daty od bieżącej daty. Pokażmy kilka przykładów:

Upewnij się, że komórka jest sformatowana jako format czasu przed użyciem funkcji NOW() i użyj czasu do dodawania lub odejmowania w podwójnych cudzysłowach.

NOW() zwróci aktualny czas

TERAZ()-„02:00″ odejmie dwie godziny od aktualnego czasu

TERAZ()+”03:00″ doda trzy godziny do aktualnego czasu

Upewnij się, że komórka jest sformatowana jako format daty przed użyciem funkcji DZIŚ():

DZIŚ() zwróci dzisiejszą datę

DZIŚ()-3 odejmuje trzy dni od dzisiejszego

DZIŚ()+5 doda pięć dni od dzisiaj

Podstawowe funkcje daty

Microsoft Excel ma następujące funkcje daty — DZIŚ(), ROK(), MIESIĄC(), DZIEŃ() i WEEKDAY(). Przypadek użycia pokazano poniżej. Wprowadź funkcję = DZIŚ() i naciśnij klawisz Enter w komórce C4. Możesz użyć wszystkich innych funkcji w odniesieniu do komórki C4.

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Funkcje daty Excel

Funkcja WEEKDAY() ma dodatkowy typ zwracanego parametru. Jest to wymagane do ustalenia pierwszego roboczego dnia tygodnia. Gdy w powyższym przykładzie wpiszesz = DZIEŃ.TYG(C4,2), otrzymasz 1 jako odpowiedź. Dzieje się tak, ponieważ 2 oznacza, że ​​tydzień zaczyna się od poniedziałku do niedzieli. W związku z tym poniedziałek w komórce odniesienia jest zwracany jako 1, co oznacza, że ​​jest to pierwszy dzień roboczy.

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Funkcja dnia tygodnia w programie Excel

Istnieje również funkcja DAYS(), która pozwala obliczyć liczbę dni pomiędzy dowolnymi dwoma podanymi datami. Składnia to = DNI (data_końcowa,data_początkowa).

Powiązane: Jak zmienić nazwę firmy w dokumentach Office?

Podstawowe funkcje czasu

Podobnie jak funkcje daty, Excel obsługuje również różne funkcje czasu — NOW(), HOUR(), MINUTE() i SECOND().

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Funkcje czasu Excel

Funkcje DATY i CZASU

Funkcja DATE służy po prostu do zbierania roku, miesiąca i daty z różnych komórek referencyjnych i pokazywania ich w formacie daty. Podobnie CZAS jest funkcją łączącą godziny, minuty i sekundy z komórek odniesienia różnicy.

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Przykład funkcji daty i godziny

Używanie funkcji DATEDIF do odejmowania daty w programie Excel

Oprócz tych wszystkich formalnych funkcji daty i czasu, Excel obsługuje również nieformalną funkcję o nazwie DATEDIF. Zgodnie z dokumentem pomocy technicznej firmy Microsoft ta funkcja nadal działa w celu obsługi starszych skoroszytów migrowanych do programu Excel z programu Lotus 1-2-3. Ale może dawać nieprawidłowe wyniki w różnych sytuacjach, więc nie jest zalecane.

Funkcja DATEDIF pomaga obliczyć liczbę lat, miesięcy lub dat pomiędzy dowolnymi dwiema datami. Składnia jest następująca:

DATEDIF(data rozpoczęcia, data zakończenia, jednostka)

Wartość jednostki może być jedną z następujących:

  • Y – liczba pełnych lat między datą początkową a końcową.
  • M – liczba pełnych miesięcy
  • D – liczba dni
  • MD – liczba dni między datą początkową a końcową, z pominięciem lat i miesięcy. Ta wartość ma tendencję do generowania nieprawidłowych wyników.
  • YM – liczba miesięcy pomiędzy datą początkową a końcową, z pominięciem dni i lat.
  • YD – liczba dni pomiędzy dwiema podanymi datami, z pominięciem lat.

Przykłady odejmowania dat przy użyciu funkcji DATEDIF:

Jak dodać lub odjąć datę i godzinę w programie Microsoft Excel?

Korzystanie z funkcji DATEDIF w programie Excel

Zauważ, że DATEDIF jest funkcją pomocniczą do celów migracji, nie zobaczysz tekstu pomocy formuły wyświetlanego podczas wprowadzania funkcji w komórce.

Powiązane: Jak zmienić utworzone, zmodyfikowane i ostatnio używane atrybuty daty plików na komputerze z systemem Windows?

Źródło nagrywania: www.webnots.com
Leave A Reply

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów