TechBlogSD - Allt för WordPress- och WEB -utveckling
WEB- och WordPress - instruktioner, nyheter, recensioner av teman och plugins

Hur använder man korrekta bindestreck och streck i Word?

10

Vi har många små interpolationer i Word. På engelska kallar vi dem Hyphen and Dash. Även de som använder Microsoft Word länge använder också dessa bindestreck och bindestreck på fel sätt. Låt oss utforska mer om hur du använder rätt bindestreck och bindestreck i Word.

Relaterat: Hur infogar man avdelare i Word?

Bindestreck och bindestreck

Word ger oss tre typer av bindestreck och två typer av bindestreck. Att känna skillnaden mellan dem kan hjälpa dig att använda dem på ett bättre sätt. Du hittar dem genom att gå till avsnittet "Infoga> Symbol > Fler symboler" under fliken "Specialtecken".

Hur använder man korrekta bindestreck och streck i Word?

Olika typer av bindestreck i Word

Kortkommandon för bindestreck och bindestreck

Som du kan se i symboldialogen kan du skriva bindestreck och bindestreck med hjälp av kortkommandon.

Symbol Beskrivning Genväg
Vanlig bindestreck Bindestrecknyckel
­ Alternativ bindestreck Kontroll + –
Icke -brytande bindestreck Control + Shift + _
Och Dash Control + Num – Alt + Num 0150
I Dash Alt + Control + Num – Alt + Num 0151

Num anger att du ska använda knapparna från sifferknapparna efter att du har aktiverat nummerlåset på tangentbordet.

Låt oss se hur du använder dessa bindestreck och bindestreck när du skriver dokument i Word.

1 Vanliga bindestreck

Du kan skriva detta bindestreck med den vanliga bindestreckstangenten. Detta bindestreck är tillgängligt mellan 0 och = -tangenterna på den översta nummerraden i en standardtangentbordslayout. Vissa människor använder den av misstag som en bindestreck. Du kan använda vanlig bindestreck när du skriver sammansatta ord på engelska. Till exempel är långsiktiga och kortsiktiga bindestreck sammansatta ord med vanliga bindestreck.

När ett bindestreckat sammansatt ord kommer i slutet av en rad, behåller Word det första ordet och bindestrecket på samma rad och flyttar det andra ordet till nästa rad. Du måste dock använda regelbundna bindestreck på orden manuellt eller enligt förslag på stavningskontroll.

2 Valfri bindestreck eller mjuk bindestreck

Valfri eller mjuk bindestreck är en osynlig symbol som du inte kan se. Word tolkar ibland jargonger och icke-standardiserade ord och tillämpar fel bindestreck när ordet faller i slutet av raden. Detta kan klippa ordet på fel ställe och påverka läsbarheten. För att undvika detta kan du manuellt använda valfri bindestreck för att visa det korrekt.

Relaterat: Hur infogar jag emoji i Microsoft Word?

Du kan skriva valfri bindestreck genom att trycka på Ctrl + Vanliga bindestreck. Du kan dock bara se de valfria bindestreckarna med bindestreckningsverktyget aktiverat i Word. Om du aktiverar bindestreckningsverktyget kommer Word automatiskt att tillämpa valfria bindestreck för dessa ord i slutet av varje rad. Det valfria bindestrecket skrivs ut endast om du applicerar det manuellt.

Hur använder man korrekta bindestreck och streck i Word?

Använd automatiskt bindestreck i Word

 3. Icke-brytande bindestreck

Icke-brytande bindestreck fungerar motsatt sätt till valfria bindestreck och undviker att bryta ett bindestreck. När en lång bindestreck kommer i slutet av meningen kommer Word att bryta frasen och visa hälften på nästa rad. Word fungerar som standard och du kan sluta bryta frasen genom att tillämpa icke-brytande bindestreck. Tryck på kontroll + skift och bindestrecksknappen för att använda bindestreck utan att bryta och flytta hela bindestreckningsordet till nästa mening.

4 Och Dash

Detta är en symbol för att skriva streck. Det heter när det upptar utrymmet som bokstaven n. Det används vanligtvis för att skriva ett nummerintervall som 3–7. För att kunna använda detta bindestreck måste du trycka på kontroll och – i det numeriska tangentbordet. Alternativt kan du använda alt med siffertangenterna 0150. När ett intervall med en streck faller i slutet av en mening, kommer Word att dela upp numret efter en streck till nästa rad. Det betyder att en dash alltid är synlig med föregående nummer.

5 Sisters Dash

Det kallas em dash eftersom det upptar utrymmet som bokstaven "m". Detta kan dock variera beroende på dina teckensnittsinställningar. Vanligtvis kommer det att se dubbel storlek ut än en dash. Du kan använda em dash för att ansluta två olika meningar som har olika betydelser. Du kan skriva em dash genom att trycka på kontroll, alt -tangenter och – i det numeriska tangentbordet. Alternativt kan du trycka på alt -tangenten och sedan skriva 0151 på det numeriska tangentbordet. I likhet med en dash, kommer Word alltid att dela ordet före em dash till nästa rad.

Slutliga ord

Vi hoppas att den här artikeln hjälpte dig att förstå olika bindestreck och bindestreck som finns i Microsoft Word. Hädanefter kan du använda dessa symboler korrekt på dina dokument.

Inspelningskälla: www.webnots.com
Leave A Reply

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer